Συντάξεις: Μετά την 25η Μαρτίου οι πληρωμές για Απρίλιο

Share:


Οι συντάξεις Απριλίου 2023 των μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ θα πρέπει να πληρωθούν την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα Μαρτίου.Πηγήεδώ

Share:

Leave a reply